zachmurzenie duże
wtorek
fot. UG Poczesna
Zawieszenie działania żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów
13 kwietnia 2020 r. | 10:46
0

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.). Zgodnie z nim działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostało zawieszone do 26 kwietnia 2020 r. Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Zawieszenie działania żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów wynikające z tego rozporządzenia nie powinno być oznaczane w Rejestrze Żłobków. Informacja o zawieszeniu działalności związanej z prowadzeniem żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna powinna być przekazywana przez PIU Emp@tia (lub bezpośrednio w Rejestrze Żłobków w przypadku gminnych instytucji opieki) jedynie w sytuacji, gdy zawieszenie to nie jest związane z powszechnym zawieszeniem działania instytucji opieki w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na mocy tego rozporządzenia albo poleceń wojewodów wydawanych od 11 marca dla żłobków i klubów dziecięcych oraz od 3 kwietnia dla dziennych opiekunów. /ŚlUW/



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *