słabe opady deszczu
wtorek
Za tydzień sesja Rady Gminy Poczesna
21 września 2022 r. | 12:45
0

W środę 28 września o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni będą głosować w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z VIII klas szkół podstawowych.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII, XXXIX Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
7. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023.
8. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 118/XIV/20 Rady Gminy Poczesna z dnia
27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 268/XXXVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *