zachmurzenie duże
12°
piątek
fot. mitsubishi.pl
Za tydzień sesja. Czy radni podniosą podatki od nieruchomości i od środków transportu?
17 października 2019 r. | 09:26
0

W czwartek 24 października odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni uchwalą nowe stawki podatku od nieruchomości w 2020 roku i podatku od środków transportowych na rok 2020.

Początek sesji o godz. 14:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Poczesna na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 128/XVII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
17. Wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
19. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *