zachmurzenie duże
13°
12°
piątek
Za tydzień sesja budżetowa
21 grudnia 2022 r. | 08:44
0

W czwartek, 29 grudnia, o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której zostanie uchwalony budżet na 2023 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2023 – 2031.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poczesna na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *