zachmurzenie umiarkowane
12°
sobota
XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny w Poczesnej
19 listopada 2020 r. | 11:34
0

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie organizują XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prace w konkursie można wysyłać do 1 grudnia 2020 roku. Patronat nad konkursem objął Wójt Krzysztof Ujma.

regulamin:

Cele konkursu:
• poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych,
• rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
• propagowanie wśród dzieci i młodzieży naturalnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej,
• spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży i dorosłych;
2. Dopuszcza się możliwość pomocy dzieciom i młodzieży przez osoby dorosłe.
3. Prace powinny być wykonane z surowców naturalnych, a wzory zaczerpnięte z tradycji ludowych.
4. Wszystkie prace należy opatrzyć opisem zawierającym dane: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły bądź placówki, którą reprezentuje autor lub adres prywatny.
5. Do pracy należy dołączyć oświadczenie (RODO) znajdujące się na stronie: www.kulturapoczesna.pl lub w GCKIiR w Poczesnej, ul. Modrzewiowa 3.
(w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 34 327 40 78)
Ocena prac:

Komisja Konkursowa dokona oceny prac w pięciu grupach wiekowych:
I - przedszkolaki do 5 lat,
II - dzieci z klas 0-III,
III - dzieci z klas IV-VI,
IV - dzieci z klas VII-VIII,
V - szkoły ponadpodstawowe,
VI – osoby dorosłe.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 1 grudnia 2020r. (wtorek)

Prace należy dostarczyć na adres:
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, ul. Modrzewiowa 3,
42 - 262 Poczesna, tel.: 34 327 40 78
Informacja o dacie ogłoszenia wyników i wręczeniu nagród zostanie podana na stronie KULTURAPOCZESNA NA FACEBOOKU oraz www.kulturapoczesna.pl

Uwagi końcowe:
• Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikacji wybranych prac w celach popularyzatorskich.
• Nagrody do odebrania w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.
• Nagród nieodebranych nie wysyłamy!
• Prosimy o rozpropagowanie konkursu w szkołach i ośrodkach kultury.

Informacja o dacie ogłoszenia wyników i wręczeniu nagród zostanie podana na stronie KULTURAPOCZESNA NA FACEBOOKU oraz www.kulturapoczesna.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu Janusz Koniecki - 34 327 40 78.

ORGANIZATOR NIE ZAWIADAMIA PONOWNIE O DACIE I GODZINIE PODSUMOWANIA KONKURSUDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *