zachmurzenie umiarkowane
26°
20°
czwartek
Wynagrodzenie wójta, diety radnych i sołtysów pójdą do góry
09 grudnia 2021 r. | 12:07
0

Na wtorek 21 grudnia zwołana jest sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni uchwalą nowe wynagrodzenie Wójta Krzysztofa Ujma. Wójt dotychczas zarabia 10 180 zł. Nie ma jeszcze propozycji uchwały w tej sprawie, ale na pewno będzie to kwota w ok. 19 tys. zł miesięcznie.

Na wtorkowej sesji mają być również ustalone nowe diety radnych. Mówi się nawet o maksymalnych dietach, czyli ponad 1500 zł na przeciętnego radnego. Sołtysi o przewodniczący osiedli również mają dostać więcej...

Wszelkie kwoty będą wypracowywane na najbliższych komisjach.

Sesja rozpocznie się o godz. 14:00 w urzędzie gminy. Wstęp wolny.

porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022 – 2029.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poczesna na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXII/20 Rady Gminy Poczesna z dnia
22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poczesna na lata 2021-2027”.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Poczesna.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/XXIII/2000 Rady Gminy Poczesna z dnia
31 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 89/XIII/04 Rady Gminy Poczesna z dnia
26 lutego 2004 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 301/XXXV/2010 Rady Gminy Poczesna z dnia
30 marca 2010 roku w sprawie diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

Wolne wnioski.
Odpowiedzi na wnioski.
Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *