bezchmurnie
18°
15°
wtorek
We wtorek radni podniosą podatki lokalne
25 listopada 2022 r. | 11:50
0

We wtorek, 29 listopada o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni podniosą podatki na 2023 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL, XLI, XLII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poczesna na lata 2022-2031.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Huta Stara B w rejonie ul. Rolniczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Huta Stara A w rejonie ulic: Lipowej,
Rolniczej, Pszennej, Tkackiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Zawodzie, Sobuczyna, Kolonia Poczesna,
Wrzosowa, w rejonie ulic: Długiej, Konwaliowej, 1 Maja, Nadrzecznej, Leśnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Słowik, Poczesna, Michałów, Nierada,
Wrzosowa w rejonie ulic: Spacerowej, Handlowej, Leszczynowej, Laurowej, Zielonej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Poczesna w rejonie ul. Wolności oraz ul.
Bociania Górka.
18. Wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wnioski.
20. Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *