zachmurzenie duże
15°
12°
sobota
W czwartek sesja ws. podatków i wynagrodzenia Wójta Gminy Poczesna
27 listopada 2018 r. | 10:46
0

W czwartek 29 listopada o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Poczesna odbędzie się druga sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni uchwalą m.in. wysokość podatków na 2019 rok oraz wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Poczesna.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018 – 2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku sołectwa Huta Stara B w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Poczesna
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Hucie Starej B.
17. Wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
19. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *