zachmurzenie małe
-1°
-2°
piątek
Sesja w cieniu pandemii
20 kwietnia 2020 r. | 12:23
1

W czwartek 30 kwietnia o godz. 14:00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni zajmą się zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia za 2019 rok oraz informacja o planie działania na 2020 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV, XV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2019 rok oraz informacja o planie działania na 2020 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2019 rok oraz informacja o planie działania na 2020 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za 2019 rok i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia za 2019 rok oraz informacja o planie działania na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 107/XIII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR 126/XV/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie obrad.Jedna odpowiedź do “Sesja w cieniu pandemii”

  1. lASER-MED SC. pisze:

    Czy możemy uczestniczyć w obradach jako obywatele gminy, zgłaszać wnioski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *