zachmurzenie umiarkowane
12°
sobota
Sesja Rady Gminy Poczesna ws. budżetu na 2020 rok
10 grudnia 2019 r. | 12:22
0

W czwartek 19 grudnia w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni będą uchwalać budżet na 2020 rok.

Początek sesji o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI, XII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020 – 2029.
12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny-Kolonia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna.
20. Wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na wnioski.
22. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *