zachmurzenie duże
11°
10°
czwartek
GDDKiA Katowice
Ruszyła przebudowa DK91 pomiędzy Nową Wsią a Zawadą
08 grudnia 2021 r. | 12:29
0

W poniedziałek 6 grudnia została wprowadzona nowa organizacja ruchu na tym pięciokilometrowym odcinku dawnej DK1. Utrudnienia w ruchu, w zależności od etapu prowadzonych prac, potrwają do planowanego na listopad 2022 r. zakończenia inwestycji. Jej wartość to ponad 63 mln zł.

Ograniczenia w ruchu

Na czas wykonywania robót sieciowych w pasie drogowym obie jezdnie zostaną zawężone naprzemiennie, do jednego pasa ruchu. Wprowadzimy także ograniczenie prędkości przejazdu przez teren budowy do 60 km/h. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała na całym pięciokilometrowym przebudowywanym odcinku pomiędzy Nową Wsią a Zawadą. Przewidujemy, że ten etap prac powinien się zakończyć w marcu 2022 r. Wtedy też przystąpimy do realizacji głównych prac w korpusie jedni drogi.

Zakres inwestycji

Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, poboczy, zatok autobusowych, istniejących chodników i budowę ich nowych odcinków. Powstaną zjazdy na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych. Przebudowane zostaną istniejące przepusty, system odwodnienia oraz wykonane zostaną nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Ponadto wybudowane zostaną kanały technologiczne w istniejącym pasie drogowym oraz oświetlenie drogi. Dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych, wszystkie przejścia przez DK91 (pięć przejść dla pieszych) poza obrębem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zostaną dodatkowo wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą.

Cel

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na pięciokilometrowym odcinku DK91 (dawniej DK1) Nowa Wieś - Zawada oraz podniesienie jej nośności do 11,5 t/oś. Inwestycja zapewni także bezpieczeństwo pieszym poruszającym się wzdłuż i w poprzek drogi. Ponadto zmniejszone zostanie negatywne oddziaływanie ruchu na otoczenie poprzez zastosowanie cichych nawierzchni na jezdni drogi.

Lokalizacja

Odcinek ten zlokalizowany jest w granicach województwa śląskiego na terenie powiatu częstochowskiego, w gminach Poczesna oraz Kamienica Polska. Na terenie gminy Poczesna droga przebiega przez miejscowości Poczesna i Kolonia Poczesna, natomiast na terenie gminy Kamienica Polska przez miejscowości Wanaty oraz Zawada.

Czas i formuła realizacji oraz okres gwarancji

Inwestycja powinna zostać zrealizowana w ciągu 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. między 16 grudnia a 15 marca. Okres gwarancji jakości dla nawierzchni jezdni będzie wynosił 5 lat, a dla obiektów inżynierskich, oświetlenia i instalacji zasilających oraz konstrukcji wsporczych oświetlenia i BRD - 10 lat. Zadanie jest realizowane w formule Buduj.

Kalendarium:

  • 26 lutego 2021 r. - ogłoszenie przetargu
  • 25 sierpnia 2021 r. - wybór wykonawcy
  • 29 września 2021 r. - podpisanie umowy na przebudowę
  • 4 października 2021 r. - przekazanie placu budowy
  • 6 grudnia 2021 r. - rozpoczęcie prac
  • 29 listopada 2022 r. - termin umowny zakończenia przebudowy /GDDKiA Katowice/


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *