zachmurzenie umiarkowane
wtorek
fot. Przemysłówka
Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli w gminie Poczesna
21 stycznia 2022 r. | 12:03
0

Urząd Gminy Poczesna poinformował, że wkrótce ruszy rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy Poczesna.

Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

Zgłoszenia, należy dokonać w szkole obwodowej od 29 lutego do 11 marca 2022 r. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Do przedszkoli publicznych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy Poczesna.

Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Poczesna mogą być przyjęci do przedszkola publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego Gmina Poczesna będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie nr URO.0050.385.2022.AU Wójta Gminy Poczesna z dnia 19 stycznia 2022 r.

http://bip.poczesna.pl/pliki/dokumenty/2022-01-21/59/zarzadzenie-nr-385.pdf

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Poczesna obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr 198/XXIV/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna, oraz w uchwale Nr 211/XXV/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXIV/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr 197/XXIV/17 Rady Gminy Poczesna a dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Poczesna, 20.01.2022 r.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof UjmaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *