pochmurnie
18°
17°
wtorek
RIO w Katowicach dało zielone światło na absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna
20 maja 2021 r. | 11:23
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna, wydała pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.

W uzasadnieniu czytamy:

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna z dnia 5 maja 2021 r., który wpłynął do Izby 6 maja 2021 roku, stwierdza co następuje:

Jak wynika z nadesłanych materiałów, Komisja Rewizyjna przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Korzystając z ustawowych kompetencji Komisji Rewizyjnej wynikających z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), przeprowadzono w trakcie roku kontrole wykonania budżetu.

Skład Orzekający stwierdza, że wyczerpany został tryb określony w art. 270 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *