zachmurzenie umiarkowane
26°
20°
czwartek
Radni znowu będą “grzebać” przy śmieciach
17 października 2023 r. | 11:55
1

W czwartek, 26 października o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni zmienią uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy.
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2023-2031.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 331/XLVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Słowiku wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Poczesna.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego na lata 2023-2025 dla Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni słonecznej w miejscowościach Młynek i Sobuczyna.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
Wolne wnioski.
Odpowiedzi na wnioski.
Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Radni znowu będą “grzebać” przy śmieciach”

  1. Eugeniusz pisze:

    Radni to się nadawaja do tarcia chrzanu
    Nic kompletnie nic nie robią !!!!!

    2
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *