zachmurzenie duże
15°
12°
sobota
Radni rozpatrywali skargę na Wójta Gminy Poczesna
10 listopada 2020 r. | 11:40
0

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Poczesna, radni zajmowali się skargą złożoną przez jedną z mieszkanek na Wójta Krzysztofa Ujmę.

O co chodzi? 13 lipca 2020 r. do Rady Gminy Poczesna za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie wpłynęła skarga Pana J.K. na opieszałe załatwienie sprawy likwidacji nielegalnego wysypiska śmieci w Gminie Poczesna. Skarżący wskazał, iż informacje o niewłaściwym gromadzeniu odpadów na posesji M.M. mieszkańca Huty Starej A przekazał do Urzędu Gminy w maju 2019 r. Z uwagi na brak odpowiedzi skarżący przekazał sprawę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska a następnie w maju 2020 r. interweniował do Wojewody Śląskiego.

Powyższe interwencje nie przyniosły rezultatów, bowiem mimo wskazanych tych organów Gmina nie rozpoczęła procesu administracyjnego dla ustalenia jakie i w jakiej ilości odpady są przechowywane na posesji M.M. Po uzyskaniu stanowiska Wójta gminy i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem skarżącego i właściciela działki komisja ustaliła co następuje: pierwsze sygnały odnośnie nieprawidłowego gromadzenia odpadów na działce w Hucie Starej A wpłynęły do Urzędu Gminy Poczesna od sołtysa sołectwa Huta Stara A w końcu 2018 r.

W ich efekcie Wójt Gminy wezwał pisemnie właściciela nieruchomości do jej uporządkowania. Ponadto Komisariat Policji w Poczesnej poinformował o rozmowie z właścicielem działki M.M. o konieczności uporządkowania nieruchomości oraz możliwości wydania decyzji administracyjnej. Następnie w kwietniu i maju 2019 r. wystosowano do właściciela działki M.M. ponaglenie o niezwłoczne uporządkowanie jego posesji.

Podjęte przez pracowników Urzędu Gminy w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 2019 r. próby o przeprowadzenie oględzin posesji M.M. na okoliczność jej uporządkowania oraz próby o przeprowadzenie oględzin posesji M.M. na okoliczność jej uporządkowania oraz próby doręczenia M.M. kolejnych pism okazały się bezskuteczne, bowiem M.M. nie odbiera pism i nie ma dostępu do jego posesji (nieruchomość niezamieszkała).

Z dokumentacji fotograficznej sporządzonej w sprawie wynika, że na terenie działki M.M. znajdują się duże ilości odpadów wielkogabarytowych, drewna, tworzyw sztucznych- skrzynki plastikowe, kable, odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe.

Komisja ocenia, iż dotychczasowe próby załatwienia problemu nieprawidłowego składowania odpadów nie odniosły skutku, dlatego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

W związku z powyższym skarga jest nieuzasadniona.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *