zachmurzenie duże
wtorek
Jutro sesja absolutoryjna
17 czerwca 2020 r. | 11:14
0

W czwartek 18 czerwca w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni będą głosować w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.

Początek sesji o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja o organizacji roku szkolnego 2020/2021.
7. Sprawozdanie z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.
8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
9. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.
10. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Poczesna przedstawionego przez Wójta, debata.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
13. Odczytanie 2 opinii RIO:
- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna.
14. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna za rok 2019.
20. Wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na wnioski.
22. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *