zachmurzenie duże
15°
12°
czwartek
Jest miejsce do bezpłatnego handlu dla rolników w gminie Poczesna
11 kwietnia 2022 r. | 12:16
0

Rada Gminy Poczesna podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.

Na terenie gminy Poczesna, bezpłatny handel będzie odbywać się w piątki i soboty przez rolników i ich domowników – w obrębie utwardzonego placu przed wjazdem na teren Klubu Sportowego OLIMPIA w granicach działki nr 1141/3 obręb Wrzosowa.

Regulamin poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

REGULAMIN PROWADZENIA HANDLU PRZEZ ROLNIKÓW I ICH DOMOWNIKÓW W WYZNACZONYCH DO TEGO MIEJSCACH
§ 1. Regulamin dotyczy handlu zwolnionego z opłaty targowej prowadzonego przez rolników i ich domowników w piątki i soboty w wyznaczonym miejscu.
§ 2. W miejscu o którym mowa w § 1, mogą być sprzedawane wyłącznie produkty rolne lub spożywcze, oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących sprzedaży.
§ 3. Handel, o którym mowa wyżej może odbywać się w następujacy sposób:
1) z ręki, kosza, wózka ręcznego, skrzyni lub stołu,
2) bezpośrednio z pojazdu,
3) z ustawionego stanowiska zadaszonego namiotem.
§ 4. 1. Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym do tego celu z zachowaniem linii krańcowych stanowisk i ciągów komunikacyjnych.
2. Zabroniony jest handel na ulicach przyległych do miejsca wyznaczonego oraz drogach wewnętrznych Osiedla.
§ 5. Rolnicy oraz ich domownicy przebywający w miejscu handlu powinni wykonywać swoje czynności handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów.
§ 6. Uprawnieni do prowadzenia handlu zobowiazani są do:
1) oznaczenia wystawianych na sprzedaż towarów w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne, z którego pochodzą,
2) zachowania czystości w obrębie zajmowanego stanowiska jak i uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu.
§ 7. W miejscu wyznaczonym do handlu zabrania się:
1) zaśmiecania w postaci zostawiania skrzynek i innych opakowań pozostałych po towarach,
2) wywieszania reklam i ogłoszeń.
§ 8. Skargi i wnioski dotyczące handlu w wyznaczonym miejscu należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Poczesnej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *