zachmurzenie duże
15°
12°
sobota
Dziś sesja Rady Gminy Poczesna
05 sierpnia 2020 r. | 11:48
0

Dziś o godz. 15:30 w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przekształcenia Przedszkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Początek o godz. 15:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 112/XIII/19 Rady Gminy Poczesna
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna na rok szkolny 2020/2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/VIII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
9. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *