pochmurnie
19°
17°
wtorek
fot. Przemysłówka
Bezpieczny powrót do szkół w gminie Poczesna
19 stycznia 2021 r. | 12:00
0

W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. do szkół wróciły dzieci z klas I - III. Największa szkoła podstawowa w gminie (Szkoła Podstawowa w Poczesnej) przygotowała specjalne wytyczne dla dzieci i rodziców, które należy przestrzegać.

Wytyczne znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I - III
1. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym, przechodzą do wyznaczonych szatni,
a następnie przechodzą do sal lekcyjnych.
2. Rodzice uczniów przyprowadzający dzieci do szkoły, nie wchodzą do budynku szkoły. Nadzór nad uczniami po wejściu do szkoły, sprawują nauczyciele dyżurujący w szatni szkolnej i na korytarzach.
3. Rodzice uczniów z niepełnosprawnościami, mogą wejść do budynku szkoły. Po wejściu do szkoły rodzice zobowiązani są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz zachowania dystansu społecznego od innych osób).
4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. W przypadku gdy uczeń zgubi lub zniszczy maseczkę może zgłosić się do sekretariatu szkoły po maseczkę.
5. Przydział sal lekcyjnych
klasa Ia – sala nr 18 - parter
klasa Ib – sala nr 21- parter
klasa II a – sala nr 23- parter
klasa II b – sala nr 19 - parter
klasa III a – sala nr 115 – I piętro
klasa III b – sala nr 120 – I piętro
 uczniowie przechodzą do innych sal wyłącznie na zajęcia z edukacji informatycznej (pracownia komputerowa) i zajęcia z wychowania fizycznego (sala gimnastyczna),
 uczniowie wychodzą na przerwy rotacyjnie, wg ustalonego przez nauczycieli harmonogramu.
6. Odbieranie uczniów przez rodziców po skończonych zajęciach (na dotychczasowych zasadach)
Rodzice uczniów klas I-III odbierający uczniów ze szkoły nie mogą wchodzić do budynku szkoły. Czekają na dzieci przed wyznaczonymi punktami odbioru.
 klasa I ab – uczniowie wychodzą głównym wejściem budynku SP,
 klasa II ab - uczniowie wychodzą bocznym wejściem (od strony boiska),
 klasa III ab - uczniowie wychodzą wejściem głównym Hali sportowej.
7. Stołówka szkolna
Uczniowie korzystający z obiadów w stołówce szkolnej spożywają posiłki wg harmonogramu:
 klasy Ia, Ib – 10.20 - 10.35
 klasy IIa, IIb – 10.40 – 10.55
 klasy IIIa, IIIb – 11.00- 11.15
8. Świetlica szkolna
Świetlica szkolna czynna jest w godz.7.00 -16.00.

Wskazane jest aby z opieki w świetlicy szkolnej korzystali wyłącznie uczniowie, których rodzice pracują. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej wchodzą do budynku szkoły, a następnie kierują się do świetlicy. Rodzice nie wchodzą do świetlicy. Przed drzwiami znajduje się dzwonek – nauczyciel wyprowadza dziecko i przekazuje osobie odbierającej.
Szczegółowe zasady obowiązujące w szkole w okresie pandemii znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *