zachmurzenie duże
-1°
-2°
poniedziałek
Będzie MPZP dla Nowej Wsi i części Wrzosowej
17 maja 2022 r. | 11:57
0

W czwartek 26 maja o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której rada podejmie uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
7. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2021 rok
oraz informacja o planie działania na 2022 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za
2021 rok oraz informacja o planie działania na 2022 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za 2021 rok i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia za
2021 rok oraz informacja o planie działania na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 266/XXXVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia
29 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poczesna na lata 2022-2029.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Poczesna za
rok 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa.
18. Wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wnioski.
20. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *