pochmurnie
12°
sobota
fot. MPK
Będzie dyskusja o nowych środkach komunikacji gminnej w gminie Poczesna
14 maja 2021 r. | 11:17
0

25 maja w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie zasadności organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.

Początek sesji o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2020 rok
oraz informacja o planie działania na 2021 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
za 2020 rok oraz informacja o planie działania na 2021 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za 2020 rok i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
za 2020 rok oraz informacja o planie działania na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poczesna na lata 2021-2029.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXII/20 Rady Gminy Poczesna z dnia
22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 193/XXII/12 Rady Gminy Poczesna z dnia
29 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości
Korwinów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Poczesna
za rok 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasadności organizacji gminnych przewozów pasażerskich
w publicznym transporcie zbiorowym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym
przewozie osób.
19. Podjęcie uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich
w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Poczesna.
20. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej
w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lutego 2021 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2021 roku.
23. Wolne wnioski.
24. Odpowiedzi na wnioski.
25. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *