pochmurnie
18°
17°
wtorek
Będzie drożej! Podwyżka za śmieci, podwyżka za nieruchomości, podwyżka za środki transportowe w 2022 roku
10 listopada 2021 r. | 11:41
0

Na wtorek 23 listopada na godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Poczesnej zwołana będzie sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni ustalą nowe stawki za odbiór odpadów. To nie wszystko, radni podejmą również uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz nieruchomości na 2022 rok.

porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXX, XXXI Sesji Rady Gminy.
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Huta Stara B w rejonie ul. Jaśminowej
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bargły.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wrzosowa.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Młynek oraz Nierada.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Słowik.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Słowik (numer ewidencyjny działki 361/2).
Wolne wnioski.
Odpowiedzi na wnioski.
Zakończenie obrad.

Szczegóły znajdują się TUTAJ.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *