zachmurzenie duże
15°
12°
sobota
Będą naprawiać drogi gminne w gminie Poczesna
27 maja 2022 r. | 09:10
0

Do 30 maja można składać oferty w przetargu na przebudowę dróg gminnych poprzez frezowanie i wykonanie nakładki bitumicznej, remonty cząstkowe z wbudowaniem mieszanki bitumicznej oraz remonty przy użyciu emulsji i grysów na terenie gminy Poczesna.

Przetarg jest podzielony na trzy zadania.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Zadanie 1

Przebudowa dróg gminnych poprzez frezowanie i wykonanie nakładki bitumicznej:

ulica Cmentarna w miejscowości Zawodzie - 405,00 m2,

ulica Górnicza w miejscowości Kolonia Borek - 200,00 m2,

ulica Wolności w miejscowości Poczesna - 1680,00 m2,

ulica Długa w miejscowości Zawodzie - 10% z istn. pow . 10 800 m2 - 1080,00 m2

RAZEM 3365,00 m2

1. Frezowanie istniejącego asfaltobetonu gr. 5 cn w miejscach zniszczonej nawierzchni

asfaltobetonowej na drogach gminnych z wywozem destruktu bitumicznego na odl. 5 km

- według wskazań inwestora Gminy Poczesna.

2. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy asfaltowej emulsją asfaltową

szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z Polska Normą tj. 0,5 kg/m2.

3. Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S gr. 5 cm po zagęszczeniu na bazie asfaltu

50/70 według WT – 2 z 2010 – KR – 3 .

4. Połączenie zabezpieczyć asfaltem D – 70 na szer. 5 cm.

5. Regulacja istniejącego uzbrojenia: włazy, zasuwy i kratka ściekowa.

Podstawa wyceny: KNNR-1, KNNR-6, KNR AT-03., KNR 2 - 31, KNR 4 - 05 II.

Zadanie 2

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z WBUDOWANIEM MIESZANKI BITUMICZNEJ:

Podstawowe parametry rozwiązania drogowego:

1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów.

2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę.

3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.

4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności głębokości uszkodzenia.

5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.

6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

7. Załadowanie gruzu i transport na odległość 5 km.

1 tona do wbudowania

Podstawa wyceny: KNNR-6, KNR 4 - 01.

Zadanie 3

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GRYSAMI I EMULSJĄ

PRZY UŻYCIU REMONTERA DROGOWEGO:

1. Załadunek mechaniczny kruszywa na samochody samowyładowcze i przejazd do miejsca

wbudowania.

2. Oczyszczenie nawierzchni.

3. Mechaniczne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przez remonter drogowy.

4. Mechaniczne rozsypanie kruszywa. przez remonter drogowy

5. Zawałowanie rozścielonej warstwy kruszywa.

6. Ustawianie znaków zabezpieczających.

7. Pielęgnacja nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwiązanego.

180 ton wbudowaniaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *