pochmurnie
18°
17°
wtorek
30 marca poznamy nowego skarbnika gminy Poczesna
17 marca 2021 r. | 12:35
0

We wtorek 30 marca w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której będzie wybrany nowy skarbnik gminy Poczesna. Na dziś, nie mam informacji, kto zostanie nowym skarbnikiem gminy. Obecna skarbnik, mgr Halina Paruzel - Tkacz odchodzi ze stanowiska.

Początek sesji o godz. 14:00.

porządek obrad:
 1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z XXII, XXIII Sesji Rady Gminy.
 4.  Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok. Informacja o planie działań na rok 2021.
 8. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021-2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna”  na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXII/20 Rady Gminy Poczesna z dnia 22 grudnia 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Poczesna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poczesna.
 17. Wolne wnioski.
 18. Odpowiedzi na wnioski.
 19. Zakończenie obrad.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *