pochmurnie
21°
17°
wtorek
21 grudnia kolejna sesja nowej rady
12 grudnia 2018 r. | 10:49
0

W piątek 21 grudnia w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się III sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni będą uchwalać Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Początek sesji o godz 12:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018-2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019 – 2029.
11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Hucie Starej B oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów w jednostkach pomocniczych Gminy Poczesna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 325/XXXVII/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
19. Wolne wnioski
20. Odpowiedzi na wnioski
21. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *