zachmurzenie duże
-1°
-2°
poniedziałek
fot. CZPK
List sołtysa w sprawie CZPK w Sobuczynie
24 lutego 2022 r. | 11:56
0

Sołtys miejscowości Mazury i Młynek napisał otwarty list do Wójta Gminy Poczesna oraz Rady Gminy Poczesna w sprawie strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko instalacji CZPK Sobuczyn.

Treści listu publikuję poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Drodzy Państwo,
nawiązując do Pisma " Obwieszczenie- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania " przestrzennego z dnia 21.01.2022r dotyczącego tereny w sąsiedztwie instalacji CZPK w Sobuczynie. Działając w imieniu mieszkańców Sołectwa Mazury/Młynek i na ich prośbę proszę o uwzględnienie w prognoza oddziaływania na środowisko wykonanie badań olfaktometrycznych w/w instalacji.

Sugeruj się decyzją wydaną dla FCC Tarnobrzeg Sp.z o.o. dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz odnosząc się do przepisów Polskiego prawa art. 51 ust. 2 ustawy OOŚ jasno określającego :
"Prognoza oddziaływania na środowisko powinna zostać dostosowana i wykonana zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy i stanem metod oceny oraz dostosowana winna być do stopnia szczegółowości i zawartości projektowanego dokumentu."

Uważam,że są Państwo zobligowani do ujęcia zapisków mówionych o konieczność wykonania w/w badań.

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji odsyłam do konsultacji do Delegatury WIOŚ w Tarnobrzegu, oraz wydziału OŚ Urzędy Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Z poważaniem,

Dominik Krawczyk

Sołtys M.Mazury i MłynekDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *