zachmurzenie umiarkowane
26°
20°
czwartek
Będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Słowika
12 maja 2023 r. | 12:11
0

W piątek, 26 maja o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Słowik.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
7. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2022 rok
oraz informacja o planie działania na 2023 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
za 2022 rok oraz informacja o planie działania na 2023 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za 2022 rok i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
za 2022 rok oraz informacja o planie działania na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poczesna na lata 2023-2031.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Poczesna
za rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Poczesna „Korpus
Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w miejscowości Słowik.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna”
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Nowa Wieś w rejonie
ul. Młyńskiej.
19. Wolne wnioski.
20. Odpowiedzi na wnioski.
21. Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *