zachmurzenie małe
sobota
fot. Allegro
Nowy harmonogram odbioru śmieci w gminie Poczesna
23 marca 2022 r. | 11:55
0

Urząd Gminy Poczesna opublikował nowy harmonogram odbioru śmieci, który będzie obowiązywać od kwietnia do końca czerwca.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Wykonawca:
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
raz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
UL.BÓR 169,
42-202 CZĘSTOCHOWA
tel. 510-220-300,
34-365-91-17
email: biuro@strach.info

SŁOWIK, SOBUCZYNA 
Miesiąc
Odpady zmieszane (pojemniki)
Popiół (pojemnik)
Odpady segregowane:
papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło (worki)
Odpady segregowane:
bio: (worki)
Kwiecień 2022r.
4,19
25
28
7,21
Maj
 2022r.
2,16
30
26
5,19
Czerwiec
2022r.
6,20
-
23
2,17
 
Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia.
 
Prosimy o nie wrzucanie gorącego popiołu do pojemników.
 
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) mieści się w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800 , w soboty od 1000 do 1500..
 
Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.
 

Wykonawca:

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
UL.BÓR 169, 42-202 CZĘSTOCHOWA
tel. 510-220-300, 34-365-91-17
email: biuro@strach.info
 
 
ZAWODZIE, NOWA WIEŚ
Miesiąc
Odpady zmieszane (pojemniki)
Popiół (pojemnik)
Odpady segregowane:
papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło (worki)
Odpady segregowane:
bio: (worki)
Kwiecień 2022r.
7,21
25
14
4,19
Maj
 2022r.
5,19
30
12
2,16
Czerwiec
2022r.
2,17
-
13
6,20
 
 
Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia.
 
Prosimy o nie wrzucanie gorącego popiołu do pojemników.
 
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) mieści się             w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800 , w soboty od 1000 do 1600..
 
Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.
 
 
 
Wykonawca:
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
UL.BÓR 169, 42-202 CZĘSTOCHOWA
tel. 510-220-300, 34-365-91-17
email: biuro@strach.info
 
 
POCZESNA,KORWINÓW
Miesiąc
Odpady zmieszane (pojemniki)
Popiół (pojemnik)
Odpady segregowane:
papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło (worki)
Odpady segregowane:
bio: (worki)
Kwiecień 2022r.
5,19
26
15
8,22
Maj
 2022r.
4,17
27
13
6,20
Czerwiec
2022r.
7,21
-
17
3,15
 
Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia.
 
Prosimy o nie wrzucanie gorącego popiołu do pojemników.
 
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) mieści się w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800 , w soboty od 1000 do 1600..
 
Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.
 
 
 
Wykonawca:
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
UL.BÓR 169, 42-202 CZĘSTOCHOWA
tel. 510-220-300, 34-365-91-17
email: biuro@strach.info
 
 
 
WRZOSOWA
Miesiąc
Odpady zmieszane (pojemniki)
Popiół (pojemnik)
Odpady segregowane:
papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło (worki)
Odpady segregowane:
bio: (worki)
Kwiecień 2022r.
8,22
29
13
5,19
Maj
 2022r.
6,20
31
10
4,17
Czerwiec
2022r.
3,17
-
10
7,21
 
 
Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia.
 
Prosimy o nie wrzucanie gorącego popiołu do pojemników.
 
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) mieści się w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800 , w soboty od 1000 do 1600..
 
Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.
 
 
 
Wykonawca:
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
UL.BÓR 169, 42-202 CZĘSTOCHOWA
tel. 510-220-300, 34-365-91-17
email: biuro@strach.info
 
 
 
BRZEZINY NOWE, BRZEZINY KOLONIA
Miesiąc
Odpady zmieszane (pojemniki)
Popiół (pojemnik)
Odpady segregowane:
papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło (worki)
Odpady segregowane:
bio: (worki)
Kwiecień 2022r.
6,20
26
12
11,25
Maj
 2022r.
4,18
26
11
9,23
Czerwiec
2022r.
1,15
-
14
13,27
 
Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia.
 
Prosimy o nie wrzucanie gorącego popiołu do pojemników.
 
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) mieści się w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800 , w soboty od 1000 do 1600..
 
Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.
 
 
 
Wykonawca:
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
UL.BÓR 169, 42-202 CZĘSTOCHOWA
tel. 510-220-300, 34-365-91-17
email: biuro@strach.info
 
 
 
HUTA STARA A, HUTA STARA B
Miesiąc
Odpady zmieszane (pojemniki)
Popiół (pojemnik)
Odpady segregowane:
papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło (worki)
Odpady segregowane:
bio: (worki)
Kwiecień 2022r.
11,25
13
12
6,20
Maj
 2022r.
9,26
27
9
4,18
Czerwiec
2022r.
13,27
-
9
1,15
 
Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia.
 
Prosimy o nie wrzucanie gorącego popiołu do pojemników.
 
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) mieści się w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800 , w soboty od 1000 do 1600..
 
Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.
 
 
 
Wykonawca:
      WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓWIESŁAW STRACH
UL.BÓR 169, 42-202 CZĘSTOCHOWA
tel. 510-220-300, 34-365-91-17
email: biuro@strach.info
 
 
 
MICHAŁÓW, BARGŁY, MŁYNEK, MAZURY
Miesiąc
Odpady zmieszane (pojemniki)
Popiół (pojemnik)
Odpady segregowane:
papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło (worki)
Odpady segregowane:
bio: (worki)
Kwiecień 2022r.
12,26
13
20
7,21
Maj
 2022r.
10,24
12
16
5,19
Czerwiec
2022r.
7,21
-
15
2,17
 
Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia.
 
Prosimy o nie wrzucanie gorącego popiołu do pojemników.
 
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) mieści się w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800 , w soboty od 1000 do 1600..
 
Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.
 
 
 
Wykonawca:
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
UL.BÓR 169, 42-202 CZĘSTOCHOWA
tel. 510-220-300, 34-365-91-17
email: biuro@strach.info
 
 
 
NIERADA
Miesiąc
Odpady zmieszane (pojemniki)
Popiół (pojemnik)
Odpady segregowane:
papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło (worki)
Odpady segregowane:
bio: (worki)
Kwiecień 2022r.
7,21
19
6
12,26
Maj
 2022r.
5,19
25
17
10,24
Czerwiec
2022r.
2,17
-
20
7,21
Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia.
 
Prosimy o nie wrzucanie gorącego popiołu do pojemników.
 
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) mieści się w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800 , w soboty od 1000 do 1600..
 
Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.
 
 
 
Wykonawca:
      WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
UL.BÓR 169, 42-202 CZĘSTOCHOWA
tel. 510-220-300, 34-365-91-17
email: biuro@strach.info
 
KOLONIA POCZESNA, KOLONIA BOREK
Miesiąc
Odpady zmieszane (pojemniki)
Popiół (pojemnik)
Odpady segregowane:
papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło (worki)
Odpady segregowane:
bio: (worki)
Kwiecień 2022r.
13,27
19
5
7,21
Maj
 2022r.
11,25
24
18
5,19
Czerwiec
2022r.
8,22
-
21
2,17
Prosimy o wystawianie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 rano lub poprzedniego dnia.
 
Prosimy o nie wrzucanie gorącego popiołu do pojemników.
 
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) mieści się w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800 , w soboty od 1000 do 1600..
 
Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *