zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Powiatowy Konkurs Plastyczny “MOJA WIELKANOC”
14 marca 2022 r. | 11:32
0

Do 5 kwietnia można przesłać prace w Powiatowym Konkursie Plastycznym "MOJA WIELKANOC", który jest organizowany przez Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Szczegóły znajdują się w regulaminie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

REGULAMIN KONKURSU:

Organizator:
- Powiat Częstochowski - Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
- Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej,
- Pracownia Plastyczna GCKIiR.

Patronat:
Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma.

Temat konkursu:
Próba plastycznego przedstawienia tradycji związanych z  Wielkanocą przez zilustrowanie jej dowolną techniką plastyczną (płaską).

Cele konkursu:

  • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kultywowanie tradycji,
  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi,
  • rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
  • pobudzenie dziecięcej wyobraźni,
  • ocalenie od zapomnienia dziedzictwa dorobku kulturowego.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa –  przedszkola,
II grupa – klasy I - III szkoły podstawowej,
III grupa – klasy IV - VII szkoły podstawowej,
IV grupa –  klasy VII - VIII szkoły podstawowej.

2. Każdy uczestnik może nadesłać
jedną pracę plastyczną.

3. Wszystkie prace powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym dane:
imię i nazwisko autora, klasa, adres zamieszkania i nazwę szkoły, którą reprezentuje oraz telefon kontaktowy opiekuna/szkoły.

4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej technice plastycznej - „płaskiej”. Dopuszczalne formaty prac - A4, A3.

5. Prace należy dostarczyć w opakowaniu wykluczającym zniszczenie.

6. Przyznane zostaną miejsca: pierwsze, drugie
i trzecie.

7. Termin nadsyłania prac: 5.04.2022 r. na adres:
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna, tel. 34 327 40 78, 666 83 81 86, w godzinach od 7.00 do 18.00 (prace można również zostawić w Bibliotece Gminnej).

8. Do pracy należy załączyć zgodę RODO (do pobrania i wydrukowania ze strony www.kulturapoczesna.pl)

9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów.

10. O terminie i sposobie ogłoszenia wyników konkursu, poinformujemy na naszym fanpage Facebook/Kultura Poczesna

Uwagi końcowe:
Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie powiadamia powtórnie o terminie podsumowania konkursu i wręczenia nagród. Nagrody i dyplomy można odebrać w terminie 30 dni od daty podsumowania konkursu.

Pytania prosimy kierować telefonicznie do koordynatora konkursu - Janusz Koniecki,
tel. 34 327 40 78

KONKURS WSPARTY ZE ŚRODKÓW POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *