bezchmurnie
piątek
Sesja Rady Gminy Poczesna ws. budżetu na 2020 rok
10 grudnia 2019 r. | 12:22
0

W czwartek 19 grudnia w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni będą uchwalać budżet na 2020 rok.

Początek sesji o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI, XII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020 – 2029.
12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny-Kolonia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna.
20. Wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na wnioski.
22. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *